Zender Donebach

Blick von unten auf den Sendemasten mit Speiseleitungen (vom Betriebsgebäude am linken Bildrand)

De Zender Donebach is een langegolfzender van Media Broadcast in Donebach in het zuiden van Duitsland. De zender was tussen 10 maart 1967 en 1 januari 2015 in de lucht en zond het programma van Deutschlandfunk uit via de frequentie 153 kHz.

Bouw van de zender[bewerken]

Toen Deutschlandfunk op 1 januari 1962 van start ging, waren er slechts twee zendinstallaties voor het radiostation beschikbaar: de middengolfzender in Mainflingen en de langegolfzender van Deutschlandfunks voorganger Deutscher Langwellensender in Hamburg-Billwerder, die eigendom was van de NDR.

Tot eind 1962 kon de Deutsche Bundespost, die voor het zenderbeheer van Deutschlandfunk verantwoordelijke was, een tijdelijke langegolfzender in Mainflingen bouwen, die via de frequentie 151 kHz kon uitzenden. Deze zender was echter slechts een tijdelijke oplossing, totdat er een geschikte zendlocatie gevonden was.

Uiteindelijk vond de Bundespost deze op een hoogvlakte bij Donebach in het Odenwald. Het voormalige vliegveld op een hoogte van meer dan 500 m. boven Normalnull gold als ideaal, omdat van daaruit de gehele Bondsrepubliek en de DDR verzorgd kon worden. Tussen 1965 en 1967 werd de zendinstallatie op het terrein gebouwd en op 10 maar 1967 op de frequentie 151 kHz. in gebruik genomen. Als antenne diende toentertijd een rondstraalantenne bestaande uit vier masten van elk 200 meter hoogte. De toppen waren met gespannen kabels met elkaar verbonden. Op de middelste van de vier masten werd het zendvermogen geplaatst.

Reductie en ombouw in 1972[bewerken]

De zendantenne werkte zo goed, dat deze de op 155 kHz. werkende langegolfzender Zender Braşov in Roemenië stoorde. Om deze storingen zo gering mogelijk te houden, mocht de zender Donebach niet met de beoogde 250 kW. uitzenden, maar slechts met 70 kW. Omdat storingen desondanks niet vermeden konden worden, werd de zendinstallatie in 1972 zo omgebouwd dat het in de richting van Braşov afgestraalde zendvermogen geringer was. Hiervoor werden twee van de zendmasten afgebroken en de beide overgebleven masten met een schermachtige overkapping uitgerust. Dit maakte het mogelijk om met 250 kW. uit te zenden.

Frequentieplan van Geneve en ombouw in 1982[bewerken]

In het frequentieplan van Geneve van 1975 werd de frequentie 153 kHz. officieel aan de zender Donebach toebedeeld. Tegelijkertijd werden nieuwe vermogensgrenzen vastgelegd. Overdag mocht er met 500 kW. en 's nachts met 250 kW. vermogen gezonden worden, waarbij overdag een geringe en 's nachts een sterke afscherming richting Roemenië ingeregeld diende te worden.

Om dit voor elkaar te krijgen werden in 1982 twee nieuwe zenders voor 250 kW. uitgangsvermogen geïnstalleerd, die wezenlijk efficiënter werkten als de tot dan toe gebruikte zenders. Daarnaast werden beide antennemasten verlengd, zodat deze een hoogte bereikten van 363 meter. De bestaande masten werden hiertoe afgebroken en met gebruik van nieuwe elementen weer opgebouwd, waarbij de oude elementen de bovenliggende delen van de zendmast vormden.

Na de verlenging van de masten waren de beide masten van het zendstation Donebach met een hoogte van 363 meter de hoogste bouwwerken van de Bondsrepubliek. Sinds de hereniging bezetten ze na de Berliner Fernsehturm de tweede plaats.

Bereik[bewerken]

De zender Donebach dekte Duitsland bijna volledig met uitzondering van Oost-Beieren. Daarnaast was de zender in Zwitserland, het noordoosten van Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland en grote delen van Groot-Brittannië te ontvangen. Ontvangstproblemen in het oostelijk deel van Beieren resulteerden uit de noodzakelijke afscherming richting zuidoosten om storingen met de op dezelfde frequentie uitzendende zender Braşov te vermeiden. In Beieren werd daarom in 1979 met de zender Erching een steunzender voor Deutschlandfunk opgezet, die in 1989 door de zender Aholming werd vervangen.

Afschakeling[bewerken]

De uitzendingen van de zender werden op 1 januari 2015 beëindigd.

Weblinks[bewerken]

 Commons: Zender Donebach – Verzameling van afbeeldingen, video's en geluidsbestanden