Zender Aholming

Uit Radiopedia
Zender Aholming

De Zender Aholming is een 500 kW sterke langegolfzender van Media Broadcast in de buurt van Aholming in het zuidoosten van Duitsland. Via de zender die uitzond op de frequentie 207 kHz werd, net als de zender Donebach, tussen begin 1989 en eind 2014 het programma van Deutschlandfunk uitgezonden.

Ook de technische uitrusting stemt grotendeels overeen met de zender Donebach. Net zoals bij de zender Donebach werd een richtantenne, bestaande uit twee geaarde en getuide vakwerkmasten, gebruikt. De masten van zender Aholming zijn vanwege de hogere uitzendfrequentie met 265 meter lager dan die in Donebach.

De zender Aholming ging op 1 januari 1989 in bedrijf en verving de zendinrichting in Erching, die vanwege het ontbreken van de mogelijkheid tot het afschermen van de zendrichting omdat er slechts één mast voorhanden was, 's nachts afgeschakeld moest worden, zoals was bepaald in het frequentieplan van Geneve.

De zender werd op 31 december 2014 afgeschakeld.