Zender Allouis

Zender Allouis

De zender Allouis in de buurt van Allouis in centraal Frankrijk is sinds 1939 de centrale omroepzender voor lange- en kortegolf van de Franse publieke omroep. Via de zender wordt het programma van France Inter uitgezonden op 162 kHz.

Geschiedenis[bewerken]

Tot zijn vernietiging in 1944 door terugtrekkende Duitse troepen werd een uit vier traliemasten bestaande zendinstallatie met een 900 kilowatt sterke zender gebruikt. Op 19 oktober 1952 werd er in Allouis een nieuwe langegolfzender met een vermogen van 250 kW in gebruik genomen. De zender stond in verbinding met een 308 m. hoge getuide vakwerkmast waaraan drie speciale antennes verbonden waren.

In 1957 werd het zendvermogen opgeschroefd naar 600 kilowatt, in 1974 naar 1.000 kW en in 1981 tot 2.000 kW. Enkel overdag wordt met dit vermogen uitgezonden. In 1974 werd de antenne-installatie omgebouwd. De antennes werden verwijderd en de zendmast werd verlengd tot een hoogte van 350 meter. Daarnaast werd een tweede 350 meter hoge mast gebouwd om zo Frankrijk beter te kunnen afdekken.

Sinds 1977 dient de zender in Allouis niet alleen voor de verspreiding van France Inter, maar ook voor de uitzending van tijdseinen in AMDS-modus. De zender functioneerde in eerste instantie op 164 kHz, maar deze frequentie werd toen gewijzigd in 163,840 kHz (de vijfde harmonische van de standaard 32769 Hz tijdfrequentie). De draaggolf wordt door een atoomklok, die zich sinds 1980 in het zendgebouw bevindt, afgeleid. De zender is daarmee een ijkfrequentie.

Op 1 februari 1986 werd de frequentie gewijzigd in zijn huidige waarde van 162 Khz, in lijn met het frequentieraster zoals in 1975 in het frequentieplan van Geneve werd afgesproken.