Golflengte

Golflengte

De golflengte (symbool: λ) van een periodiek verschijnsel is de lengte van een golf. Dat wil zeggen de afstand tussen twee opeenvolgende punten met dezelfde fase, zoals de toppen van een sinusvormige golf.

Er is een directe relatie tussen de golflengte λ (in m), de frequentie f (in Hz) en de voortplantingssnelheid v van de golf (in m/s) in het betrokken medium.

<math>\lambda = \frac{v}{f} \!</math>

Ook tussen de golflengte en het golfgetal bestaat een direct verband; het golfgetal is omgekeerd evenredig aan de golflengte.

Toepassingen[bewerken]

In de radiotechniek werd de golflengte vroeger als parameter gebruikt om aan te geven waar een zender op de afstemschaal te vinden was. Thans gebruikt men hiervoor de frequentie, maar het woord 'golflengte' wordt nog vaak gehoord. Dit komt terug in het gebruik van begrippen als kortegolf, middengolf en langegolf als aanduiding voor de frequentieband.