Radiopedia:Bronvermelding

Bronvermelding is een manier om bronnen in het artikel te vermelden, ter onderbouwing van de aangedragen informatie. Bronvermelding biedt schrijvers de mogelijkheid om de feiten uit het artikel te staven en kan bestaan uit referenties naar relevante betrouwbare bronnen of een bibliografie, literatuurlijst of ander overzicht van alle geraadpleegde bronnen. Lezers en anderen kunnen de inhoud van het artikel zo sneller verifieren en bepalen of er geen sprake is van "eigen onderzoek".

Bronvermelding speelt in een aantal gevallen (mogelijk) een belangrijke rol. Bij het gebruik van citaten is een bronvermelding wettelijk verplicht. Bij het nagaan van beschuldigingen van plagiaat, smaad of laster kan een bronvermelding uitkomst bieden over de herkomst van de informatie.