Radio Caroline presentatieoverzicht 1986

Uit Radiopedia

Presentatieoverzicht van Radio Caroline in 1986.

augustus 1986[bewerken]

558 kHz 963 kHz
01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00-04:00 21:30-01:00
01 Dave James John Lewis Geen uitzending Tony Peters Kevin Turner Jamie King Geen uitzending Tom Anderson
02 Dave James Tony Peters John Lewis Kevin Turner Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
03 Dave James Tony Peters John Lewis Kevin Turner Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
04 Dave James John Lewis Kevin Turner Tony Peters Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
05 Geen uitzending John Lewis Kevin Turner Tony Peters Steve Essex Jamie King Geen uitzending Tom Anderson
06 Dave James John Lewis Kevin Turner Tony Peters Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
07 Dave James John Lewis Kevin Turner Tony Peters Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
08 ? John Lewis Kevin Turner Tony Peters Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
09 Dave James Tony Peters John Lewis Kevin Turner Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
10 Dave James Tony Peters John Lewis Kevin Turner Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
11 Dave James John Lewis Kevin Turner Tony Peters Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
12 Geen uitzending John Lewis Kevin Turner Tony Peters Steve Essex Jamie King Geen uitzending Tom Anderson
13 Dave James John Lewis Kevin Turner Tony Peters Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
14 Dave James John Lewis Kevin Turner Tony Peters Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
15 Dave James John Lewis Kevin Turner Tony Peters Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
16 Dave James Tony Peters John Lewis Kevin Turner Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
17 Dave James Tony Peters John Lewis Kevin Turner Steve Essex Jamie King Steve Essex Tom Anderson
18 Dave James John Lewis Kevin Turner John Dwyer Dave James Jamie King Steve Essex Tom Anderson
19 Geen uitzending John Lewis Kevin Turner John Dwyer Dave James Jamie King Geen uitzending Tom Anderson
20 Geen uitzending John Lewis Kevin Turner John Dwyer Dave James Jamie King Geen uitzending Tom Anderson
21 Geen uitzending John Lewis Kevin Turner John Dwyer Dave James Jamie King Geen uitzending Tom Anderson
22 Geen uitzending John Lewis Kevin Turner John Dwyer Dave James Jamie King Geen uitzending Tom Anderson
23 ? John Lewis John Dwyer Richard Jackson Dave James Jamie King Nonstop Tom Anderson
24 Caroline Martin John Dwyer John Lewis Richard Jackson Dave James Jamie King ? Tom Anderson
25 Caroline Martin John Dwyer Richard Jackson John Dwyer Dave James Jamie King John Tyler Tom Anderson
26 Caroline Martin John Lewis Richard Jackson John Dwyer Dave James Jamie King John Tyler Tom Anderson
27 Geen uitzending John Lewis Richard Jackson John Dwyer Dave James Jamie King Geen uitzending Tom Anderson
28 Caroline Martin John Lewis Richard Jackson John Dwyer Dave James Jamie King John Tyler Tom Anderson
29 Caroline Martin John Lewis Richard Jackson John Dwyer Dave James Jamie King John Tyler Tom Anderson
30 Caroline Martin John Dwyer John Lewis Richard Jackson Dave James Jamie King John Tyler Tom Anderson
31 Caroline Martin John Dwyer John Lewis Richard Jackson Dave James Jamie King John Tyler Tom Anderson
[1] 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00-04:00 21:30-01:00
Om 00:00 uit de lucht Nonstop tot 04:00

september 1986[bewerken]

558 kHz 963 kHz
01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00-04:00 21:30-01:00
01 Caroline Martin John Lewis Richard Jackson Peter Philips Dave James John Dwyer John Tyler Tom Anderson
02 Geen uitzending John Lewis Peter Philips Richard Jackson Dave James John Dwyer Geen uitzending Tom Anderson
03 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Richard Jackson Dave James John Dwyer John Tyler Tom Anderson
04 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Richard Jackson Dave James John Dwyer John Tyler Tom Anderson
05 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Richard Jackson Dave James John Dwyer John Tyler Tom Anderson
06 Caroline Martin Richard Jackson John Lewis
Richard Jackson
Peter Philips Dave James John Dwyer John Tyler Mark Matthews
07 Caroline Martin Richard Jackson John Lewis Peter Philips ? John Dwyer John Tyler Mark Matthews
08 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Richard Jackson Dave James John Dwyer John Tyler Mark Matthews
09 ? John Lewis Peter Philips Richard Jackson Dave James ? ? Mark Matthews
10 Geen uitzending John Lewis Peter Philips Richard Jackson Dave James Kevin Turner ? Mark Matthews
11 Geen uitzending John Lewis Peter Philips Richard Jackson Dave James Kevin Turner Geen uitzending ?
12 ? John Lewis Peter Philips Richard Jackson Dave James Kevin Turner John Tyler ?
13 Caroline Martin Richard Jackson John Lewis Peter Philips Dave James Kevin Turner John Tyler Mark Matthews
14 Caroline Martin Richard Jackson John Lewis Peter Philips Dave James John Dwyer ? Mark Matthews
15 ? John Lewis Peter Philips Kevin Turner Richard Jackson John Dwyer ? Mark Matthews
16 ? John Lewis Peter Philips Kevin Turner Richard Jackson John Dwyer John Tyler Mark Matthews
17 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Kevin Turner Richard Jackson John Dwyer John Tyler Mark Matthews
18 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Kevin Turner Richard Jackson John Dwyer John Tyler Mark Matthews
19 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Kevin Turner Richard Jackson John Dwyer John Tyler Mark Matthews
20 Caroline Martin Kevin Turner Caroline Martin
John Lewis
Peter Philips Richard Jackson John Dwyer John Tyler Mark Matthews
21 Caroline Martin Kevin Turner Richard Jackson
John Lewis
Peter Philips Richard Jackson John Dwyer John Tyler Mark Matthews
22 Geen uitzending John Lewis Peter Philips Kevin Turner Richard Jackson John Dwyer Geen uitzending Mark Matthews
23 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Kevin Turner Richard Jackson John Dwyer John Tyler Mark Matthews
24 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Kevin Turner Richard Jackson John Dwyer John Tyler Mark Matthews
25 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Kevin Turner Richard Jackson John Dwyer John Tyler Mark Matthews
26 Caroline Martin John Lewis Peter Philips Kevin Turner Richard Jackson John Dwyer John Tyler Mark Matthews
27 Caroline Martin John Lewis Kevin Turner Peter Philips Richard Jackson Jamie King John Tyler Mark Matthews
28 Caroline Martin Richard Jackson Kevin Turner Peter Philips Mark Matthews Jamie King John Tyler Mark Matthews
29 Caroline Martin Kevin Turner Peter Philips Richard Jackson Mark Matthews
Peter Philips
Jamie King John Tyler Mark Matthews
30 Geen uitzending Kevin Turner Peter Philips Richard Jackson Denis Jason Jamie King Geen uitzending Mark Matthews
[1] 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00-04:00 21:30-01:00
Om 02:00 uit de lucht Start om 00:00, uit de lucht om 02:00 Om 00:00 uit de lucht Start om 02:00 John Lewis vanaf 12:00

oktober 1986[bewerken]

558 kHz 963 kHz
01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00-04:00 Variabele tijden
01 Caroline Martin Kevin Turner Peter Philips Richard Jackson Dennis Jason Jamie King John Tyler Mark Matthews (22:00-24:00)
02 Caroline Martin Kevin Turner Peter Philips Richard Jackson Dennis Jason Jamie King John Tyler Mark Matthews (22:12-24:00)
03 Caroline Martin Kevin Turner Peter Philips Richard Jackson Dennis Jason Jamie King John Tyler Mark Matthews (21:45-02:00)
04 Jamie King Dennis Jason Kevin Turner Peter Philips Tony Peters Jamie King John Tyler Mark Matthews (22:00-02:00)
05 John Dwyer Dennis Jason Kevin Turner Peter Philips Tony Peters Jamie King John Tyler Mark Matthews (22:00-02:00)
06 John Dwyer Kevin Turner Jamie King Tony Peters Dennis Jason John Dwyer John Tyler Mark Matthews (22:30-01:00)
07 Geen uitzending Kevin Turner Peter Philips Tony Peters Dennis Jason Jamie King Geen uitzending Mark Matthews (22:00-02:00)
08 John Dwyer Kevin Turner Peter Philips Tony Peters Dennis Jason Jamie King John Tyler Mark Matthews (22:00-02:00)
09 John Dwyer Kevin Turner Peter Philips Tony Peters Dennis Jason Jamie King John Tyler Tom Anderson (22:15-02:00)
10 John Dwyer Kevin Turner Peter Philips Tony Peters Dennis Jason Jamie King Mark Matthews Tom Anderson (22:00-02:00)
11 John Dwyer Dennis Jason Kevin Turner John Dwyer Jamie King Tony Peters Mark Matthews Tom Anderson (21:00-01:00)
12 Jenny McKenzie Dennis Jason Kevin Turner John Dwyer Jamie King Tony Peters Mark Matthews Tom Anderson (22:00-01:30)
13 Jenny McKenzie Kevin Turner Peter Philips Tony Peters Dennis Jason Jamie King Mark Matthews Mark Matthews (22:00-01:00)
14 Geen uitzending Kevin Turner Peter Philips Tony Peters Dennis Jason Jamie King Geen uitzending Mark Matthews (22:00-05:00)
15 Jenny McKenzie Peter Philips John Dwyer Tony Peters Dennis Jason Jamie King Mark Matthews Mark Matthews (22:00-02:00)
16 Jenny McKenzie Peter Philips John Dwyer Tony Peters Dennis Jason Jamie King Tom Anderson Mark Matthews (22:15-02:00)
17 Jenny McKenzie Peter Philips John Dwyer Tony Peters Dennis Jason Jamie King Tom Anderson Tom Anderson (21:45-02:00)
18 Jenny McKenzie Tony Peters Peter Philips John Dwyer Jamie King Dave Owen Mark Matthews Tom Anderson (21:00-01:00)
19 Jenny McKenzie Tony Peters Peter Philips Dave Owen Jamie King John Dwyer Mark Matthews Tom Anderson (22:00-02:00)
20 Jenny McKenzie Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Mark Matthews Mark Matthews (22:00-01:00)
21 Geen uitzending Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Geen uitzending Mark Matthews (22:00-02:00)
22 Jenny McKenzie Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Tom Anderson Mark Matthews (22:00-02:00)
23 Jenny McKenzie Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Tom Anderson Mark Matthews (22:15-02:00)
24 Jenny McKenzie Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Tom Anderson Tom Anderson (21:45-02:00)
25 Jenny McKenzie Tony Peters Dave Owen Peter Philips Jamie King John Dwyer Mark Matthews Tom Anderson (21:00-01:00)
26 Jenny McKenzie Tony Peters Dave Owen Peter Philips Jamie King John Dwyer Mark Matthews Tom Anderson (21:00-01:00)
27 Jenny McKenzie Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Mark Matthews Tom Anderson, Mark Matthews
28 Geen uitzending Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Geen uitzending Mark Matthews (21:30-01:00)
29 Jenny McKenzie Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Mark Matthews Mark Matthews (21:30-01:00)
30 Jenny McKenzie Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Tom Anderson Mark Matthews (21:30-01:00)
31 Jenny McKenzie Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Tom Anderson Tom Anderson (21:30-01:00)
[2] 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00-04:00 Variabele tijden
Om 02:00 uit de lucht Start om 19:00 Start om 02:00 Start om 01:30 Tom Anderson 21:30-23:12, Mark Matthews 23:12-01:00 Jamie King tot 02:00, daarna Mark Matthews

november 1986[bewerken]

558 kHz 963 kHz
01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00-04:00 21:30-01:00
01 Jenny McKenzie Tony Peters Dave Owen Peter Philips Jamie King John Dwyer Mark Matthews Tom Anderson
02 Jenny McKenzie Tony Peters Dave Owen Peter Philips Jamie King John Dwyer Mark Matthews Tom Anderson
03 Jenny McKenzie Dave Owen Peter Philips Tony Peters Jamie King John Dwyer Mark Matthews Mark Matthews
04 Geen uitzending Kevin Turner Peter Philips John Dwyer Jamie King Jenny McKenzie Geen uitzending Mark Matthews
05 Caroline Martin Kevin Turner Peter Philips John Dwyer Jamie King Jenny McKenzie John Tyler Mark Matthews
06 Caroline Martin Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Jenny McKenzie John Tyler Mark Matthews
07 Caroline Martin Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Jenny McKenzie John Tyler Mark Matthews
08 Caroline Martin Mark Matthews Peter Philips Jamie King John Dwyer Jenny McKenzie John Tyler Mark Matthews
09 Caroline Martin Mark Matthews Peter Philips Jamie King John Dwyer Jenny McKenzie John Tyler Mark Matthews
10 Caroline Martin Mark Matthews John Dwyer Peter Philips Jamie King Jenny McKenzie John Tyler John Tyler
11 Geen uitzending Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Jenny McKenzie Geen uitzending Mark Matthews
12 Caroline Martin Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Jenny McKenzie John Tyler Mark Matthews
13 Caroline Martin Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Jenny McKenzie John Tyler Mark Matthews
14 Caroline Martin Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Jenny McKenzie John Tyler Mark Matthews
15 Caroline Martin Mark Matthews Peter Philips Jamie King John Dwyer Jenny McKenzie John Tyler Mark Matthews
16 Caroline Martin Mark Matthews Jamie King Peter Philips John Dwyer Jenny McKenzie John Tyler Mark Matthews
17 Caroline Martin Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Jenny McKenzie John Tyler John Tyler
18 Geen uitzending Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Jenny McKenzie Geen uitzending Mark Matthews
19 Caroline Martin Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Geen uitzending John Tyler Geen uitzending
20 Geen uitzending Mark Matthews Jamie King John Dwyer Peter Philips Caroline Martin Geen uitzending Mark Matthews
21 Geen uitzending Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Caroline Martin John Tyler Mark Matthews
22 Geen uitzending Mark Matthews Peter Philips Jamie King John Dwyer Caroline Martin John Tyler Mark Matthews
23 Geen uitzending Mark Matthews Peter Philips Jamie King John Dwyer Caroline Martin John Tyler John Tyler
24 Geen uitzending Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Caroline Martin John Tyler John Tyler
25 Geen uitzending Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Caroline Martin Geen uitzending John Tyler
26 Geen uitzending Mark Matthews Peter Philips John Dwyer Jamie King Caroline Martin Geen uitzending Mark Matthews
27 Geen uitzending Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
28 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
29 Geen uitzending Mark Matthews Dave James Richard Jackson John Dwyer Caroline Martin Geen uitzending John Tyler
30 Keith Lewis Mark Matthews Dave James Richard Jackson John Dwyer Caroline Martin John Tyler John Tyler
[2] 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00-04:00 21:30-01:00
Om 02:00 uit de lucht Om 02:00 uit de lucht Start om 21:00 Start om 00:00 Van 00:00 tot 02:00 Om 00:10 uit de lucht

december 1986[bewerken]

558 kHz 963 kHz
01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00-04:00 21:30-01:00
01 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
Mark Matthews
02 Geen uitzending Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin Geen uitzending John Tyler
03 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
04 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
05 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
06 Keith Lewis Mark Matthews Dave James Geen uitzending
07 Geen uitzending Mark Matthews Dave James Geen uitzending
08 Geen uitzending Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin Geen uitzending John Tyler
09 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin Geen uitzending John Tyler
10 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
11 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
12 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
13 Keith Lewis Mark Matthews John Dwyer Richard Jackson Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
14 Keith Lewis Mark Matthews John Dwyer Richard Jackson Richard Jackson Caroline Martin John Tyler
Mark Matthews
John Tyler
15 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
16 Geen uitzending Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin Geen uitzending John Tyler
17 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
18 Keith Lewis Mark Matthews Dave James Keith Lewis Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
19 John Dwyer Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
20 Keith Lewis Mark Matthews Dave James Richard Jackson John Dwyer Caroline Martin Mark Matthews
John Tyler
John Tyler
21 Keith Lewis Mark Matthews Dave James Richard Jackson John Dwyer Caroline Martin John Tyler John Tyler
22 Keith Lewis Mark Matthews Dave James John Dwyer Richard Jackson Caroline Martin John Tyler John Tyler
23 Geen uitzending Mark Matthews Dave James Caroline Martin Richard Jackson Keith Lewis Geen uitzending John Tyler
24 Geen uitzending Mark Matthews Dave James Dave James Richard Jackson Keith Lewis Geen uitzending John Tyler
25 John Tyler
Mark Matthews
Mark Matthews Dave James Richard Jackson Keith Lewis Peter Philips Mark Matthews Mark Matthews
John Tyler
26 Richard Jackson
Mark Matthews
Mark Matthews Dave James Richard Jackson Keith Lewis Peter Philips Mark Matthews
John Tyler
John Tyler
27 Geen uitzending Mark Matthews Dave James Richard Jackson Keith Lewis Peter Philips Nonstop Mark Matthews
28 Mark Matthews Mark Matthews Dave James Richard Jackson Keith Lewis Peter Philips John Tyler John Tyler
29 Geen uitzending Mark Matthews Dave James Richard Jackson Keith Lewis Peter Philips Mark Matthews John Tyler
30 Geen uitzending Mark Matthews Dave James Richard Jackson Geen uitzending Keith Lewis Geen uitzending John Tyler
31 Geen uitzending Mark Matthews Dave James Richard Jackson Keith Lewis
Mark Matthews
Mark Matthews John Tyler Peter Philips
[2] 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00-04:00 21:30-01:00
DJ wissel: 1e om 00:00, 14e om 02:00, 25e om 04:00, 31 om 20:00 Om 02:00 uit de lucht
Uit de lucht: 6e om 09:30, 7e om 12:15, 8e van 12:17 tot 15:33, 23e om 24:00 uur, 24e van 10:30 tot 15:00, 29e om 23:40, 30e om 13:05 Start 05:15

Referenties[bewerken]

  1. a b Offshore Echo's, Offshore Echo's, oktober 1986 
  2. a b c Offshore Echo's, Offshore Echo's, januari 1987