Omroep Rijswijk

Stichting Omroep Rijswijk is opgericht op 20 oktober 1986. Omroep Rijswijk is een dienstverlenende instantie die tracht zo goed mogelijk invulling te geven aan de publieke taak die zij heeft zoals onder meer het uitdragen van lokaal nieuws en informatie met betrekking tot de gemeente Rijswijk.

Geschiedenis[bewerken]

Binnen de gemeente Rijswijk ontstond bij de politieke partij Onafhankelijk Rijswijk tijdens de verkiezingen in 1986 het idee om een lokale omroep voor de gemeente Rijswijk op te richten. Aldus vroeg men aan de journalist Jan Brandsen zich daarmee bezig te willen houden. De 2e man was Gert van Dam, die als sterk geïnteresseerde in mediazaken met kennis van zaken op radio- en filmgebied, samen met Brandsen aan het karwei begon. Op 4 juni 1987 is de zendmachtiging voor de gemeente Rijswijk afgegeven aan de lokale Omroep Rijswijk en begon met het uizenden. De ethervergunning is verkregen in 1990 en de zender werd door de toenmalige Minister mevrouw Hedy D'Ancona in bedrijf gesteld.

Streekomroep[bewerken]

Op 20 juni 2015 is Omroep Rijswijk toegetreden tot de streekomroep Feel Good Radio naar aanleiding van de wensen van de brancheorganisatie OLON en VNG om naar 77 streekomroepen toe te werken.